Авто замын төслүүдийг оновчтой түргэн шуурхай явуулах талаар Монгол Улсын Ерөнхий Сайдад асуулга тавилаа

.

 

2020-08-28