Ямар ч хүндрэл бэрхшээлийн үед хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах нь бидний эрхэмлэх зүйл

 

2020-08-02