Ямар ч хүндрэл бэрхшээлийн үед хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах нь бидний эрхэмлэх зүйл