Мэдээ мэдээлэл
2017-11-09
|
Ярилцлага

ЯМАР Ч ЯАМАНД ЭМДС-ГИЙН МӨНГИЙГ ЗАХИРАН ЗАРЦУУЛАХ ЭРХ БАЙХГҮЙ- -Эрүүл мэндийн даатгалын санг одоогийн Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны харьяанаас гаргаж, Эрүүл мэндийн яаманд шилжүүлэх санал УИХ-аар яригдаж байна. Өмнө нь нийгмийн хам..

Дэлгэрэнгүй