С.Эрдэнэ:ЭМЯ бол эрүүл мэндийн үйлчилгээг худалддаг, даатгал бол худалдан авдаг байгууллага учир нэг саванд хийчихвэл хэн нь хэндээ хяналт тавих юм бэ

2017-11-08
|
Мэдээ

Ангилал


Twitter


Facebook