Г. Очирбат: Өнгөрсөн жилүүдэд хийсэн сонсголуудын үр дүн ямар байв, таван Ш ажиллагааны үр дүнг бас бодох хэрэгтэй. Хувь хүн, бүлгийн эрх ашгийг хойш нь тавиад улс орныхоо төлөө нэгдээд явах нь зөв

2024-07-05