Б.Пүрэвдорж: Төмөр зам холбогдсон үед төлбөр төл. 1.6 жилийн дараа холбогдох төмөр замд өнөөдөр төлбөр төлөөд байж байдаг дүлий төр байж болохгүй

2023-07-06