Б.Пүрэвдорж: Үерийн далантай холбоотой олон ажлыг улсын төсвөөр хийсэн. Тендер шалгаруулахдаа хамаарал бүхий этгээдэд өгснөөр чанаргүй бүтээн байгуулалт хийгдсэн. Үүний үр дүнг нийслэлчүүд хүртэж байна. Төсвийн гүйцэтгэлд маш хариуцлагагүй хандаж байгаа

2023-07-06