С. Ганбаатар: Хөдөлмөрийн чадвараа 70 хувиар алдах юм бол 100 хувь, 69 хувь алдах юм бол 31 хувиар буурч тогтоох нь шударга бус зохицуулалт юм

2023-06-23