Б.Пүрэвдорж: 2018 оноос хойш тэтгэврээ 7 жилийн дунджаар бодуулсан иргэдийн тэтгэврийг нөхөн бодож зөрүүг олгох гэж оруулах хэрэгтэй

2023-06-21