Ш.Адьшаа:Хууль хэрэглээний тайлбарыг үндэслэж дээд шүүх хэрэг хэлэлцэнэ гэж УИХ үзэж байна. Энэ зөв юм уу

2023-06-15