С.Ганбаатар: Хүний эрхийг шийдвэр гаргагч нар л хамгийн их зөрчиж байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй холбоотой хуулийн хэрэгжилт огт байхгүй талаар мөн бусад олон зөрчлийг зөвлөмжид бичсэн байна ХЭҮК-ын тайлангаа маш сайн гаргадаг

2023-06-14