Ш.Адьшаа: Хэмнэлтийн хуулийг жилийн өмнө баталж гаргачхаад одоо урсгал зардлаа нэмж байгаа шалтгаанаа тайлбарлаж өгнө үү

2023-06-13