Ж.Батсуурь: Эрчим хүчний бодит дутагдалд орсон байгаа энэ үед авч буй арга хэмжээ шийдэл хангалтгүй байгааг олон жишээ батлахаар байна

2023-06-09