Ж.Батсуурь: Аль ч төхөөрөмжөөс хандахад санал өгсөн сонгогч нэгдсэн сангаас хасагдсан байх ёстой. Компьютерт хуулж өгснөөр нэгдсэн сан гэж болохгүй

2023-06-07