Ш. Адьшаа: Өндөр албан тушаалаас нь шалтгаалаад гэр бүлийн тань бизнест "чөдөр" болж байгаа бол ажлаасаа татгалзаж болно. Энэ хууль батлагдсанаар төрд итгэх итгэл нэмэгдэнэ

2023-05-04