Н.Ганибал: Улсын төсвийн 20 хувь нь багш болон сурагчдад зориулах ёстой. Боловсролын нийт зардлын 25 хувь нь барилга байшин тоног төхөөрөмжид зарцуулагдаж байна

2023-05-04