Ш.Адьшаа: Сонгох сонгогдох эрхийг хэрхэн зохицуулж байна. Тухайлбал намаас нь нэр дэвшүүлээгүй тохиолдолд өөр намаас нэр дэвшиж болох асуудлыг зохицуулалтаар оруулсан уу

2023-04-12