Ш.Адьшаа: Төрийн албан хаагч өөрөө ёс зүйгээрээ албан тушаалаасаа огцордог байх тухай хуульд тусгах хэрэгтэй ҮХЦ-ийн дүгнэлтийг хүлээж авах нь зөв

2023-04-12