Ш.Адьшаа: Төмөр замыг хоёр улсын гэрээгээр 50, 50 хувь эзэмшдэг онцлогтой салбар. Гэвч ажилчдын нийгмийн асуудлыг орхигдуулж болохгүй

2023-04-06