С. Одонтуяа: Нэг цэгийн төвд дохионы хэлээр ярьдаг мэргэжилтнийг бэлтгэж, байнга ажиллах боломжгүй бол онлайнаар харилцах боломжийг олгох заалтыг нэмэх хүсэлтэй байна

2023-03-28