С. Одонтуяа: Хүүхэд харах үйлчилгээ олон эрсдэлээс хүүхдийг хамгаалах ёстой. Гэтэл төсөв нь хасагдсаар байгаа нь харамсалтай

2023-03-28