Б.Бейсен: Эдийн засгийн оролцоонд квот тогтоох шийдэл маш зөв. Зарчмаа тодорхой болгох хэрэгтэй. Үзэл баримтлалын хувьд дэмжиж байна

2023-03-28