Б.Бейсен: Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих бодлого шаардлагатай байгаа. Гэхдээ Үндсэн хууль болон, Жендерийн тухай хуультай зөрчилдөж буйг анхаараарай

2023-03-28