Б.Бейсен: Намын харьяаллаар тендер олгож гүйцэтгэл хангалтгүй байгаа олон тохиолдол байна. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх цаг нь болсон

2022-12-30