Н.Ганибал: Уул уурхай, газар тариалан, аялал жуулчлалын газар бүгд кадастрын зурагтай ч бэлчээрийн газрыг орхигдуулсан хэвээр байна

Газрын тухай хууль бол бүх салбарыг хамарсан цогц бодлого байх ёстой. Дэлхийд хамгийн түрүүнд газраа бүртгэсэн байдаг. Энэ хууль газар ашиглалтын бүрэн зургаа огт багтаагаагүй байна.

Уул уурхай, Газар тариалан, аялал жуулчлалын газар бүгд кадастрын зурагтай ч бэлчээрийн газрыг орхигдуулсан хэвээр байна. Эрдэнэбүрэнийг тойрсон бэлчээрийн асуудал ч мөн тодорхойгүй байгаа.

2022-11-25