Б.Пүрэвдорж: Хууль өргөн барих онцгой эрхэд халдсан үйлдлийг УИХ гаргаж болохгүй