О.Цогтгэрэл: Банкууд үйл ажиллагааны хувьд төвлөрөх бодлого, зохицуулалт байгаа юу

Банк бол эмзэг салбар. Бирж дээр гарч байгаа сайн муу мэдээ банканд нөлөөлж хадгаламж эзэмшигчдэд эмзэглэл төрүүлдэг болох вий. Хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрлийг сааруулах бодлого байна. Тэгвэл эсрэгээрээ банкууд үйл ажиллагааны хувьд төвлөрөх бодлого, зохицуулалт байгаа юу