Н.Ганибал: Гишүүд хэлэлцэж буй хуулийн талаар хангалттай мэдээлэлтэй байх ёстой

Гишүүд хэлэлцэж буй хуулийн талаар хангалттай мэдээлэлтэй байх ёстой. Байнгын хороо болон ажлын хэсгээс мэдээллээр хангахад анхаараарай. Баяр наадмын тухай хуулийн төслийн ажлын хэсэгт орох санал өгсөн. Энэ асуудал юу болсон бол. Ажлын хэсгийг гишүүдээс санал авч байгуулж байгаа юу эсвэл бүлгээс санал авдаг уу.