Ш.Адьшаа: Шүүгчдийн насны хязгаарыг бусад төрийн албан хаагчидтай ижил болгох хэрэгтэй