Ш.Адьшаа: Төрийн байгуулалт хоорондын уялдаа холбоо мөн хяналт тавих зарчим алдагдлаа

Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр шүүхийг олон талаас нь харж, өөрчлөлт хийх боломжийг бий болгож өгсөн. Мөн шүүх эрх мэдэл, гүйцэтгэх засаглал, хууль тогтоох байгууллага гэсэн төрийн байгуулалтын гурван зарчим өөр хоорондоо хяналттай байх Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалтай. Гэтэл шүүхийн бүтцийн байгууллагыг УИХ-аар томилох нь. Энэ чинь төрийн гурван байгуулалтын хоорондын уялдаа болон өөр хоорондоо хяналт тавих зарчмыг алдагдуулах эрсдэлтэй байдал үүснэ.