А.Адьшаа: Хандив тусламж, гадаадын хөрөнгө оруулалтын зарцуулалтыг ил тод болгохын тулд энэ хуульд нийтийн сонсгол явуулъя