С.Одонтуяа: Бүх аж ахуй нэгжийг татвар, алдангиас чөлөөлж байна уу

Орлого нь зогссон, зарим нь бүр өссөн аж ахуй нэгжүүд ч байна. Орлогоос хамаарсан судалгаагүйгээр хавтгайруулан татвар, алдангиас чөлөөлөх юм уу. Зарим оронд төлж байсан татвараас нь шалтгаалж дэмжлэг үзүүлсэн туршлага байдаг. Хэт хавтгайруулсан хууль гаргаад байж болохгүй. Ингэж чөлөөлснөөс шалтгаалж аж ахуй нэгж, иргэнээс ямар хэмжээний төсөвт төвлөрүүлэх орлого тасрах тухай тооцоо судалгаа байна уу