Б.Бейсен: Вирусний төрөл, хэлбэрийг нь шинжилж байна уу

АШУҮИС бусад эрүүл мэндийн эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад коронавирусний хэлбэрийг нь тодорхойлж байна уу. Халдвар авсан иргэдэд шинжилгээ хийхээс гадна энэ вирусний өөрийнх нь хэлбэр, шинж чанарыг судлах судалгааны ажил ямар шатандаа яваа вэ.