О.Цогтгэрэл: Орон нутгийн бие даасан байдлыг дэмжиж байна гэвч үүрэг хариуцлага, чадамжийн тухай ямар зүйл заалт байна

Засаг захиргааны бүтцийн хувьд нэгдэн нийлэх, илүү томрох, эрх ашгаа нэгтгэх гэдэг чухал. Гэхдээ улс төрийн нөхцөл байдлаас хамаараад хэцүү байх шиг байна. Гэхдээ ядаж засаг захиргаа тусдаа нутаг дэвсгэр, эдийн засгийн бүсчлэлээр нэгдэж боломж байна уу. Орон нутагт бие даасан байдлыг олгох нь зөв. Гэхдээ эрх мэдэл шилжихийн зэрэгцээ үүрэг хариуцлага, чадамж нь нэмэгдэх ёстой. Энэ талын зохицуулалт хуулийн заалт байна уу.