Б.Бейсен: PSR аппаратгүй аймаг, хилийн боомт байна