Б.Бейсен: Орон нутгаас ирсэн хүмүүст нэгдсэн шинжилгээ хийгээд буцааж болох уу