Ж.Батсуурь: Хөдөөд хүйсийн харьцаа алдагдсан, энэ нь хүний эрх зөрчигдөх үндэс боллоо