Н.Ганибал: Малын болон хүний эрүүл мэндийн хэрэглэгдэхүүний тухай хууль хамтдаа явах юм уу