Б.Бейсен: Эмийн хяналт шинжилгээний лабораторыг дахиж байгуулах уу