Б.Бейсен: ЭМД-ын үйлчилгээг хөдөө сум, багт авч чаддаггүй. Хяналт хэрэгжилт дээр анхаарах хэрэгтэй