Б.Бейсен: Түргэн тусламжийнн машины төсвийн асуудал орон нутагт хамгийн хүндрэлтэй байна

.