Б.Бейсен: 85 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа эмнэлгийн засварын ажлыг хасмааргүй байна

.