Улсын өр, зээллэгийн хэмжээг ноцтой байдалд хүргэсэн, сонгуулийн популист амлалтууддаа ач холбогдол өгсөн төсөв болжээ

2019-11-08
|
Мэдээ

Ангилал


Twitter


Facebook