С.Эрдэнэ:Зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоохдоо тус өдрийн Монгол банкны бодлогын хүүн дээр тухайн банкны марж буюу 7 хувийг нэмж тооцохоор зохицуулсан

2018-06-28
|
Мэдээ

Ангилал


Twitter


Facebook