Б.Бейсен: Хүнд өвчтөнийг яаралтай зөөвөрлөхөд түгжрэл маш хүнд асуудал болдог. Эмнэлэг яаралтай үед хэрэглэх нислэг тэрэг авах тухай төсөвлөж байгаа юу

2023-07-05