Ж.Батсуурь: Жил бүр төсвийн гүйцэтгэлд аудитын шалгалт хийж дүгнэлт өгдөг. Тухайлбал 2022 оны төсөвт өгсөн дүгнэлтийн дагуу яг хэдэн хүнд арга хэмжээ авсан тухай тоо баримт байна уу

2023-07-05